Xing Xing Deng和Shurun Shen设计的双面优盘2-TOP

30
淘宝188元礼包 淘宝优惠券 性感内衣 女装新品 一元抢好货

  Xing Xing Deng和Shurun Shen设计的双面优盘2-TOP获得了2013年德国红点设计大奖。由Xing Xing Deng和Shurun Shen设计的双面优盘2-TOP,与传统的优盘相比,它在插口两面都封装了金属触点,如此一来,你可以直接随插随用,不必再担心将其插反了。

1

 

2

3

4

说点什么

  Subscribe  
提醒