Vera Wang 发布了优雅的2016秋季广告

67
淘宝188元礼包 淘宝优惠券 性感内衣 女装新品 一元抢好货

Vera Wang 发布她们的 2016秋冬季广告,由超模 Harleth Kuusik 做出优雅的诠释。

Vera Wang

Vera-Wang-Fall-Winter-2016-Campaign02

Vera-Wang-Fall-Winter-2016-Campaign03

Vera-Wang-Fall-Winter-2016-Campaign04

Vera-Wang-Fall-Winter-2016-Campaign05

Vera-Wang-Fall-Winter-2016-Campaign06

Vera-Wang-Fall-Winter-2016-Campaign07