Henriette登上《Kalt Blut》内页 拍摄微风拂面主题组图

23
淘宝188元礼包 淘宝优惠券 性感内衣 女装新品 一元抢好货

近日,模特Henriette登上《Kalt Blut》最新一期内页,拍摄微风拂面主题组图,在摄影师Sam Bisso的镜头下,这位深发美女穿着金属元素、网格衣和皮衣,眼神清澈而犀利,给我们展示了微风拂面时飘逸潇洒的状态。

sam-bisso-windswept1 sam-bisso-windswept2 sam-bisso-windswept3 sam-bisso-windswept4 sam-bisso-windswept5